İptal İade Şartları

İptal İade Koşulları

 

TURKISH AIRLINES

 İadeler

 

1. Genel

Taşıma akdine uygun olarak taşımanın Taşıyıcı tarafından temin edilememesi veya Yolcunun isteği ile değişiklik düzenlenmesi yapılması halinde, Taşıyıcı Kurallarına ve bu maddeye uygun olarak, kullanılmamış Bilete veya onun bir parçasına ilişkin iade yapılır.

 

2. İadenin Yapılacağı Kişi

 • Bu maddede aşağıda yer alacak hükümler dışında, yeterli delil göstermesi halinde adı Bilette yazılı kişiye veya Biletin ücretini ödemiş olan kişiye iade yapmaya Taşıyıcı yetkili kılınmıştır.
 • Bilet ücreti Bilette adı yazılı Yolcudan başka bir kişi tarafından ödenmiş ve Taşıyıcı iade için Bilete kısıtlama kaydı koymuşsa, Taşıyıcı sadece Bilet ücretini ödeyen kişiye veya bu kişinin talimatına göre ücret iadesi yapacaktır.
 • Kayıp Bilet halinde iade sadece, Yolcu Kuponu veya Yolcu Makbuzu ile birlikte kullanılmamış tüm Uçuş Kuponlarını Taşıyıcıya teslim eden biletin sahibine veya onun adına yeterli delil gösteren kişiye yapılabilir.
 • Yolcu Kuponu veya Yolcu Makbuzu ile kullanılmamış tüm uçuş kuponlarını ibraz eden, 11.2.1 veya 11.2.2 hükümleri uyarınca Taşıyıcının iade yapılabilecek kişi olduğu sonucuna vardığı bir kişiye yapılan iade, geçerli bir ücret iadesi sayılır ve Taşıyıcı sorumluluktan ve diğer tüm iade yükümlülüklerinden kurtulur.

 

3. İsteğe Bağlı Olmayan İade

Taşıyıcı, bir uçuşu iptal ederse, tarifeye göre icrası gereken uçuşu yapamazsa, Yolcunun Duraklama Noktası olarak biletlendiği veya tasarladığı bir Duraklama Noktasında durma yapamazsa, önceden teyit edilmiş yeri temin edemezse veya rezervasyonu olan bağlantılı bir uçuşa Yolcuyu ulaştıramazsa, iade tutarı olarak;

 • Biletin herhangi bir bölümü kullanılmamışsa, ödenen bilet ücretine eşit bir meblağı;
 • Biletin bir bölümü kullanılmış ise, aşağıdaki hallerdeki iadelerden yüksek olanı,
 • (i)Yolculuğun kesilme noktasından varış yerine veya bir sonraki duraklama noktasına tek yön gidiş ücretini ( uygulanabilir indirimler ve giderler düşüldükten sonra ) veya,
 • (i)ödenen Bilet ücreti ile kullanılan taşıma için ödenen ücret arasındaki farkı, ödeyecektir.

 

4. İsteğe Bağlı İade

Yolcu bu madde fıkralarındaki nedenlerden başka bir nedenle Bilet ücretinin iadesini isterse,

 • Eğer bir Biletin herhangi bir bölümü kullanılmamış ise, uygulanabilir indirimler ve hizmet giderleri düşüldükten sonraki ödenen Bilet ücretine eşit bir meblağ,
 • Eğer bir Biletin herhangi bir bölümü kullanılmış ise, uygulanabilir indirimler ve hizmet giderleri düşüldükten sonra ödenen Bilet ücreti ile Biletin kullanıldığı noktalar arasındaki ücretin farkı iade olarak ödenir.

 

 

5. İade Talebine Red Hakkı

 • Taşıyıcı Kurallarında yer alan Biletin geçerlilik süresinin bitiminden sonra iade başvurusu yapılırsa, Taşıyıcı iadeyi reddedebilir.
 • Yolcu ülkede kalması için müsaadesi olduğunu veya başka bir Taşıyıcı veya taşıma yolu ile ülkeden ayrılacağını Taşıyıcıyı tatmin edecek şekilde ispat etmedikçe, Taşıyıcıya veya bir ülkenin Hükümet yetkililerine oradan ayrılma isteğinin ispatı olarak gösterilen bir Biletin ücret iade talebini Taşıyıcı reddedebilir.

 

6. Döviz Kuru

Tüm ücret iadeleri Biletin satın alındığı ve iadenin yapıldığı ülkenin kanunlarına, yasal düzenlemelerine ve kurallarına veya emirlerine tabidir. Kaideten iade, Bilet ücretinin ödendiği para cinsinden yapılır. Ancak Taşıyıcı Kurallarına uygun olarak başka bir para cinsinden de iade yapılabilir.

 

7. İadeyi Yapabilecek Kişi

İsteğe bağlı iadeler sadece Bileti düzenleyen Taşıyıcı tarafından veya bu konuda yetki verilmiş Acentesi tarafından yapılabilir.

 

Uçuş Tarifeleri - Uçuş İptalleri

 

Uçuş Tarifeleri

Taşıyıcı, yolculuk tarihinde yayımlanmış uçuş tarifelerine uymayı ve Yolcu ve Bagajını makul sürede taşımak için gerekli gayreti göstermeyi üstlenir.

 

Planlanmış Uçuş Değişiklikleri, İptali vs.

Taşıyıcı kontrolu dışındaki nedenlerle uçak tipini veya uçuş güzergahını değiştirebilir, ancak bir uçuşu iptal ederse veya geciktirirse, önceden teyit edilmiş yeri temin edemezse, Yolcuyu bir Duraklama Noktasına veya varış yerine veya rezervasyonu olan bir bağlantılı uçuşa ulaştıramazsa, Taşıyıcı

 • Müsait yer bulunan planlanmış diğer bir uçuşunda Yolcuyu uçuracaktır veya,
 • Biletteki veya ilgili parçasındaki varış yerine Yolcuyu kendi veya başka bir havayolunun planlanmış uçuşları ile veya karayolu taşıması ile gönderecektir. ücret toplamı, fazla Bagaj ücreti ve diğer hizmet giderleri yeniden düzenlenen yolculukta daha yüksek ise, Taşıyıcı Yolcudan ek ücret veya gider istemeyecektir ve bu yeni seyahatin ücret ve giderleri daha düşük ise aradaki farkı Yolcuya iade edecektir veya,
 • Madde 11 Kurallarına uygun olarak ücreti iade edecek ve Yolcuya karşı herhangi bir sorumluluğu kalmayacaktır.

 

Uçuşu reddedilen Yolculara Taşıyıcı tazminat ödemeyecektir.

Zarar vermek kasdıyla veya Zararın doğması ihtimali olduğunu bilerek pervasızca yaptığı fiil veya ihmali dışında, Taşıyıcı, herhangi bir uçuşun ifası veya hareket veya varış tarihlerine veya saatlerine ilişkin olarak adamlarının, acentelerinin veya temsilcilerinin veya uçuş tarifelerinin veya diğer yayımlanmış uçuş bildirilerinin hatalarından veya eksikliklerinden sorumlu olmayacaktır.

 

Not: Promosyon Biletlerde İptal-iade-değişiklik işlemleri yapılamaz.  

ANADOJULET

 


 

1. Uçuş Tarifeleri

Taşıyıcı, yolculuk tarihinde yayımlanmış uçuş tarifelerine uymayı ve Yolcu ve Bagajını makul sürede taşımak için gerekli gayreti göstermeyi üstlenir.

 

2. Planlanmış Uçuş Değişiklikleri, İptali vs.

Taşıyıcı kontrolu dışındaki nedenlerle uçak tipini veya uçuş güzergahını değiştirebilir, ancak bir uçuşu iptal ederse veya geciktirirse, önceden teyit edilmiş yeri temin edemezse, Yolcuyu bir Duraklama Noktasına veya varış yerine veya rezervasyonu olan bir bağlantılı uçuşa ulaştıramazsa, Taşıyıcı

 • 2. 1. 
  Müsait yer bulunan planlanmış diğer bir uçuşunda Yolcuyu uçuracaktır veya,
 • 2. 2.
  Biletteki veya ilgili parçasındaki varış yerine Yolcuyu kendi veya başka bir havayolunun planlanmış uçuşları ile gönderecektir. ücret toplamı, fazla Bagaj ücreti ve diğer hizmet giderleri yeniden düzenlenen yolculukta daha yüksek ise, Taşıyıcı Yolcudan ek ücret veya gider istemeyecektir ve bu yeni seyahatin ücret ve giderleri daha düşük ise aradaki farkı Yolcuya iade edecektir veya,
 • 2. 3.
  Madde 11 Kurallarına uygun olarak ücreti iade edecek ve Yolcuya karşı herhangi bir sorumluluğu kalmayacaktır.

 

3. Uçuşu reddedilen Yolculara Taşıyıcı tazminat ödemeyecektir.

 

4. Zarar vermek kasdıyla veya Zararın doğması ihtimali olduğunu bilerek pervasızca yaptığı fiil veya ihmali dışında, Taşıyıcı, herhangi bir uçuşun ifası veya hareket veya varış tarihlerine veya saatlerine ilişkin olarak adamlarının, acentelerinin veya temsilcilerinin veya uçuş tarifelerinin veya diğer yayımlanmış uçuş bildirilerinin hatalarından veya eksikliklerinden sorumlu olmayacaktır.


 

İadeler

 

11. 1 Genel

Taşıma akdine uygun olarak taşımanın Taşıyıcı tarafından temin edilememesi veya Yolcunun isteği ile değişiklik düzenlenmesi yapılması halinde, Taşıyıcı Kurallarına ve bu maddeye uygun olarak, kullanılmamış Bilete veya onun bir parçasına ilişkin iade yapılır.

 

11. 2 İadenin Yapılacağı Kişi

11. 2. 1

Bu maddede aşağıda yer alacak hükümler dışında, yeterli delil göstermesi halinde adı Bilette yazılı kişiye veya Biletin ücretini ödemiş olan kişiye iade yapmaya Taşıyıcı yetkili kılınmıştır.

 • 11. 2. 2
  Bilet ücreti Bilette adı yazılı Yolcudan başka bir kişi tarafından ödenmiş ve Taşıyıcı iade için Bilete kısıtlama kaydı koymuşsa, Taşıyıcı sadece Bilet ücretini ödeyen kişiye veya bu kişinin talimatına göre ücret iadesi yapacaktır.

 

11. 3 İsteğe Bağlı Olmayan İade

Taşıyıcı, bir uçuşu iptal ederse, tarifeye göre icrası gereken uçuşu yapamazsa, Yolcunun Duraklama Noktası olarak biletlendiği veya tasarladığı bir Duraklama Noktasında durma yapamazsa, önceden teyit edilmiş yeri temin edemezse veya rezervasyonu olan bağlantılı bir uçuşa Yolcuyu ulaştıramazsa, iade tutarı olarak;

11. 3. 1

Biletin herhangi bir bölümü kullanılmamışsa, ödenen bilet ücretine eşit bir meblağı;

11. 3. 2

Biletin bir bölümü kullanılmış ise, aşağıdaki hallerdeki iadelerden yüksek olanı,

 • 11. 3. 2. 1
  Yolculuğun kesilme noktasından varış yerine veya bir sonraki duraklama noktasına tek yön gidiş ücretini ( uygulanabilir indirimler ve giderler düşüldükten sonra ) veya,
 • 11. 3. 2. 2 
  ödenen Bilet ücreti ile kullanılan taşıma için ödenen ücret arasındaki farkı, ödeyecektir.

 

11. 4 İsteğe Bağlı İade

Yolcu bu madde fıkralarındaki nedenlerden başka bir nedenle Bilet ücretinin iadesini isterse,

11. 4. 1

Eğer bir Biletin herhangi bir bölümü kullanılmamış ise, uygulanabilir indirimler ve hizmet giderleri düşüldükten sonraki ödenen Bilet ücretine eşit bir meblağ,

11. 4. 2

Eğer bir Biletin herhangi bir bölümü kullanılmış ise, uygulanabilir indirimler ve hizmet giderleri düşüldükten sonra ödenen Bilet ücreti ile Biletin kullanıldığı noktalar arasındaki ücretin farkı iade olarak ödenir.

 

11.5 İade Talebine Red Hakkı

11. 5. 1

Taşıyıcı Kurallarında yer alan Biletin geçerlilik süresinin bitiminden sonra iade başvurusu yapılırsa, Taşıyıcı iadeyi reddedebilir.

11. 5. 2

Yolcu ülkede kalması için müsaadesi olduğunu veya başka bir Taşıyıcı veya taşıma yolu ile ülkeden ayrılacağını Taşıyıcıyı tatmin edecek şekilde ispat etmedikçe, Taşıyıcıya veya bir ülkenin Hükümet yetkililerine oradan ayrılma isteğinin ispatı olarak gösterilen bir Biletin ücret iade talebini Taşıyıcı reddedebilir.

 

11. 6 Döviz Kuru

Tüm ücret iadeleri Biletin satın alındığı ve iadenin yapıldığı ülkenin kanunlarına, yasal düzenlemelerine ve kurallarına veya emirlerine tabidir. Kaideten iade, Bilet ücretinin ödendiği para cinsinden yapılır. Ancak Taşıyıcı Kurallarına uygun olarak başka bir para cinsinden de iade yapılabilir.

 

11.7 İadeyi Yapabilecek Kişi

İsteğe bağlı iadeler sadece Bileti düzenleyen Taşıyıcı tarafından veya bu konuda yetki verilmiş Acentesi tarafından yapılabilir.

 

Not: Promosyon Biletlerde İptal-iade-değişiklik işlemleri yapılamaz.  

ATLASJET

 


 

Kıbrıs ve Yurt içi uçuşlarda iptal ve iade kuralları nedir?

Kıbrıs ve yurt içi uçuşlarının iptal ve iade kuralları aynıdır. Buna göre;
İptal/İade kuralları: uçağın tarifeli kalkış saatinden 12 saat öncesine kadar yapılan iptallerde kesinti uygulanmaz. 12 saatten itibaren uçağın kalkış saatine kadar yapılan iptal ve iadelerde toplam ücretin %30 u kesilerek iade edilir. 
Tarifeli kalkış saatinden  içhat 30 Dk. dışhat 60 dk öncesine kadar bagaj ve check in işlemlerini tamamlamamış olan yolcular o uçuş ile ilgili tüm haklarını kaybederler.
İptal durumunda Hizmet bedeli (SF)iade edilmez. 

 

Online check-in yaptırmış, internetten biniş kartını yazdırmamış, sadece koltuk seçmiş yolcular;

Biniş kartlarınızı almak için; iç hat uçuşlarınızda kalkış saatinden en geç 30 dakika önce, dış hat uçuşlarınızda ise kalkış saatinden geç 60 dakika önce, havaalanındaki check-in kontuarına başvurmanız gerekmektedir.

 

U class biletlerin (Fırsat) iptal ve iade kuralı nedir?

Bilet düzenlendiği andan itibaren, uçağın tarifeli kalkış saatine kadar yapılan iptal, iade ve değişiklikler toplam ücret üzerinden %50 kesintili olarak yapılır.  Bütün sınıflar için iptal durumunda hizmet bedeli (SF) iade edilmez.

 

I class biletlerin (Fırsat) iptal ve iade kuralı nedir?

Biletler düzenlendiği andan itibaren değişiklik, iptal ve iade yapılmasına müsaade edilmez. 

Tarifeli kalkış saatinden 30Dk. öncesine kadar bagaj ve check in işlemlerini tamamlamamış olan yolcular o uçuş ile ilgili tüm haklarını kaybederler.

 

Online check-in yaptırmış, internetten biniş kartını yazdırmamış, sadece koltuk seçmiş yolcular; 

Biniş kartlarınızı almak için; iç hat uçuşlarınızda kalkış saatinden en geç 30 dakika önce, dış hat uçuşlarınızda ise kalkış saatinden geç 60 dakika önce, havaalanındaki check-in kontuarına başvurmanız gerekmektedir. 

 

Erbil ve Süleymaniye uçuşlarında iptal ve iade kuralları nedir?

EkonomiPlus: 
- Değişiklik/iptal yapılmak istenilen uçuşa 24 saat kalana kadar yapılan değişiklik, iptal, açığa alma işlemlerinde her bir segment başına 50 USD kesinti uygulanır. 

- Değişiklik/iptal yapılmak istenilen uçuşa 24 saat kalana ile 3 saat kara arasında yapılan değişiklik, iptal, açığa alma işlemlerinde her bir segment başına 100 USD kesinti uygulanır. 
Uçuşa 3 saat kaladan itibaren yapılan her türlü değişiklik, iptal, açığa alma işleminde ücretin tamamı yanar. 

Business Class:

- Değişiklik/iptal yapılmak istenilen uçuşa 3 saat kalana kadar yapılan değişiklik, iptal, açığa alma işlemlerinde kesinti uygulanmaz. 
- Uçuşa 3 saat kaladan itibaren yapılan her türlü değişiklik, iptal, açığa alma işleminde ücretin tamamı yanar.

Bilet kuralları:

Geçerlilik Süresi: 1 YIL 
Maksimum Kalış Süresi: YOK 
Sefer iptali ve gecikme halinde bir başka havayolu ile devam uçuşu olan yolcuların sorumluluğu Atlasjet Havayollarına ait değildir. Yolcular, devam uçuşları için yeni bilet talebinde bulunamazlar.

 

Tahran uçuşlarında iptal ve iade kuralları nedir?

Business class:

- Rezervasyon yapıldığı andan itibaren, uçuş saati geçmiş olsa dahi biletin geçerlilik tarihine kadar (biletin düzenlenme tarihinden 1 yıl içerisinde) yapılan   iptal işlemlerinde kesinti uygulanmaz.

EkonomiPlus:

EkonomiPlus ( Y,B,E,H class) biletlerde,

- Rezervasyon yapıldığı andan itibaren tarifeli kalkış saatine kadar yapılan tarih değişikliği, açığa alma kesinti uygulanmaz.

- Tarifeli kalkış saatinden itibaren iptal ve iadeye müsaade etmez.

EkonomiPlus (K,P class) biletlerde,

- Uçuşa 7 gün kalana kadar yapılan iptal işlemlerinde kesinti uygulanmaz.

- Uçuşa 7 gün ile son 2 saat arası yapılan iptal işlemlerinde 30 USD kesinti uygulanır.

- Uçuşa 2 saat kala dan itibaren yapılan iptal işlemlerine müsade edilmez.

 

EkonomiPlus ( R,T,X,D class) biletlerde,

- Rezervasyon yapıldığı andan itibaren bilet iptalinde, bilet bedelinin iadesi söz konusu değildir. 

 

Cidde uçuşlarında iptal ve iade kuralları nedir?

EkonomiPlus:
EkonomiPlus: D,X,T
- İptal yapılmak istenilen uçuşa 48 saat kalana kadar yapılan, iptal, işlemlerinde her bir segment başına 50 USD kesinti uygulanır. 
- İptal yapılmak istenilen uçuşa 48 saat kalana ile 3 saat kara arasında yapılan iptal işlemlerinde her bir segment başına 100 USD kesinti uygulanır. 
Uçuşa 3 saat kaladan itibaren yapılan her türlü , iptal işleminde ücretin tamamı yanar.

EkonomiPlus: R,P,K,E,B,Y
- iptal yapılmak istenilen uçuşa 48 saat kalana kadar yapılan  iptal, işlemlerinde her bir segment başına 30 USD kesinti uygulanır. 
- İptal yapılmak istenilen uçuşa 48 saat kalana ile 3 saat kara arasında yapılan, iptal işlemlerinde her bir segment başına 75 USD kesinti uygulanır. 
Uçuşa 3 saat kaladan itibaren yapılan her türlü iptal işleminde ücretin tamamı yanar. 

Business Class
- Rezervasyon yapıldığı andan itibaren, uçuş saati geçmiş olsa dahi biletin geçerlilik tarihine kadar (biletin düzenlenme tarihinden 1 yıl içerisinde) yapılan   iptal işlemlerinde kesinti uygulanmaz.

Bilet kuralları: 
Geçerlilik Süresi: 1 YIL 
Maksimum Kalış Süresi: YOK 
Sefer iptali ve gecikme halinde bir başka havayolu ile devam uçuşu olan yolcuların sorumluluğu Atlasjet Havayollarına ait değildir. Yolcular, devam uçuşları için yeni bilet talebinde bulunamazlar.

Sefer iptali veya gecikmesi durumunda devamı olan uçuşlarım etkilenirse ne olacak?
Sefer iptali veya gecikmesi halinde elinizde Atlasjet ile bağlantılı bir bilet varsa, havayolumuz gerekli değişiklikleri sizin için ücret farkı gözetmeksizin yapacaktır.

Elinde başka havayolu ile devam uçuşu olan yolcuların sorumluluğu Atlasjet Havayollarına ait değildir. Yolcular, devam uçuşları için yeni bilet talebinde bulunamazlar.

 

İngiltere ( Stansted) uçuşlarında iptal ve iade kuralları nedir?

EkonomiPlus: U,D,X class
- Rezervasyon yapıldığı andan itibaren uçuş saatine kadar tarih değişikliği, iptal,açığa alma işlemlerine müsade edilmez
- Uçuş  saatine kadar yapılan tarih değişikliği, iptal,açığa alma işlemlerinde bilet ücretinin tamamı yanar.

EkonomiPlus: T,R,P,K,H,E,B,Y class
- Değişiklik/iptal yapılmak istenilen uçuşa 48 saat kalana kadar yapılan değişiklik, iptal, açığa alma işlemlerinde her bir segment başına 30 GBP kesinti uygulanır. 
- Değişiklik/iptal yapılmak istenilen uçuşa 48 saat kalana ile 3 saat kara arasında yapılan değişiklik, iptal, açığa alma işlemlerinde her bir segment başına 40 GBP kesinti uygulanır. 

Uçuşa 3 saat kaladan itibaren yapılan her türlü değişiklik, iptal, açığa alma işleminde ücretin tamamı yanar. 

Bilet kuralları:

 

Geçerlilik Süresi: 1 YIL 
Maksimum Kalış Süresi: YOK 
Sefer iptali ve gecikme halinde bir başka havayolu ile devam uçuşu olan yolcuların sorumluluğu Atlasjet Havayollarına ait değildir. Yolcular, devam uçuşları için yeni bilet talebinde bulunamazlar.

Not: Promosyon Biletlerde İptal-iade-değişiklik işlemleri yapılamaz.  

PEGASUS

 


 

Rezervasyon Değişikliği ve Bilet İptali

 

İptal ve iadelerle ilgili olarak Rezervasyon Değişikliği ve İptal - İade Tazminat Bedelleri tablolarını inceleyiniz. Bunlara ek olarak arada çıkan sınıf ücret farkları tahsil edilir.

 

İç Hat & KKTC Uçuşları

 

İç Hat & KKTC Uçuşları

 

Yurtdışı Uçuşları

 

Yurtdışı Uçuşları

 

Yurtdışı Uçuşları 2


 

Değişiklik işlemlerinde aşağıda belirtilen işlem ücretlerine ek olarak yeni ücret ile eski ücret arasında ücret farkı varsa, ayrıca tahsil edilir. Daha düşük bir ücrete rezervasyon değişikliği yapılması halinde ücret iadesi yapılmaz. İptallerde, hizmet ücreti iade edilmez.

15 Ağustos 2006 tarihinde itibaren; Havayolu Şirketinden kaynaklanan teknik arıza veya benzeri aksaklıklar nedeniyle iç hatlar ve KKTC'ye yapılan tarifeli seferlerde meydana gelen gecikme durumlarında yolculara verilecek hizmetler aşağıdaki gibi olacaktır:

3 saati aşan gecikme ve sefer iptalinde; yolcu uçuşu gerçekleştirmiş olsa dahi, bilet bedeli iade edilecektir.

5 saati aşan gecikme ve sefer iptalinde; yolcu uçuşu gerçekleştirmiş olsa dahi, bilet bedeli iade edilecek ve yolcunun talep ettiği herhangi bir iç hat uçuş noktasına tek yön ücretsiz bilet Pegasus Havayolları tarafından takdim edilecektir.

 

Not: Promosyon Biletlerde İptal-iade-değişiklik işlemleri yapılamaz.  

SUNEXPRESS

 


 Not: Promosyon Biletlerde İptal-iade-değişiklik işlemleri yapılamaz.  

ONURAİR

 


 

İç hat uçuşları:

 

Ekonomi sınıflarda uçuş saatine 24 saat kalıncaya kadar yapılan iptal ve değişiklik işlemlerinde ceza uygulaması yoktur.

Ekonomi sınıflarda uçuş saatine 24 saat ile 12 saat kala arasında yapılan iptal ve değişiklik işlemlerinde bilet bedelinin %10’u ceza olarak tahsil edilir.

Ekonomi sınıflarda uçuş saatine 12 saat ile 30 dakika kala arasında yapılan iptal ve değişiklik işlemlerinde ise bilet bedelinin %30’u ceza olarak tahsil edilir.

Ekonomi sınıflarda uçuş saatine 30 dakikadan daha az bir süre kalmış ise iptal ve değişiklik işlemi yapılamaz.

X, Z, O promosyonel sınıflarda uçuş saatine 30 dakika kala ve daha önce yapılan iptal ve değişiklik işlemlerinde bilet bedelinin %50’si ceza olarak tahsil edilir, 
uçuş saatine 30 dakikadan daha az bir süre kalmış ise iptal ve değişiklik işlemi yapılamaz.

Tüm iptal işlemlerinde hizmet bedeli geri ödenmez.

 

Kıbrıs uçuşları:

 

Ekonomi sınıflarda uçuş saatine 24 saat kala ve daha önce yapılan iptal ve değişiklik işlemlerinde ceza uygulaması yoktur.

Ekonomi sınıflarda uçuş saatine 24 saat ile 12 saat kala arasında yapılan iptal ve değişiklik işlemlerinde bilet bedelinin %10’u ceza olarak tahsil edilir.

Ekonomi sınıflarda uçuş saatine 12 saat ile 45 dakika kala arasında yapılan iptal ve değişiklik işlemlerinde ise bilet bedelinin %30’u ceza olarak tahsil edilir.

Ekonomi sınıflarda uçuş saatine 45 dakikadan daha az bir süre kalmış ise iptal ve değişiklik işlemi yapılamaz.

X, Z, O promosyonel sınıflarda uçuş saatine 45 dakika kala ve daha önce yapılan iptal ve değişiklik işlemlerinde bilet bedelinin %50’si ceza olarak tahsil edilir,
uçuş saatine 45 dakikadan daha az bir süre kalmış ise iptal ve değişiklik işlemi yapılamaz.

Tüm iptal işlemlerinde hizmet bedeli geri ödenmez.

 

Dış hat uçuşları:

 

Ekonomi sınıflarda uçuş saatine 2 saat kala ve daha önce yapılan iptal ve değişiklik işlemlerinde bilet bedelinin %30’u ceza olarak tahsil edilir.

Ekonomi sınıflarda uçuş saatine 2 saatten daha az bir süre kalmış ise iptal ve değişiklik işlemi yapılamaz.

X, Z, O promosyonel sınıflarda uçuş saatine 2 saat kala ve daha önce yapılan iptal ve değişiklik işlemlerinde bilet bedelinin %50’si ceza olarak tahsil edilir, 
uçuş saatine 2 saatten daha az bir süre kalmış ise iptal ve değişiklik işlemi yapılamaz.

Tüm iptal işlemlerinde hizmet bedeli geri ödenmez.

 

Not: Promosyon Biletlerde İptal-iade-değişiklik işlemleri yapılamaz.  

BORAJET

 


 

Ekonomi biletlerde , Uçağın tarifeli kalkış saatinden 12 saat öncesine kadar yapılan değişikliklerde ceza alınmaz.

Ekonomi biletlerde , 12 saatten itibaren uçağın kalkış saatine kadar yapılan değişikliklerde toplam ücretin %30 u tahsil edilir.

Tarifeli kalkış saatinden 30 Dk. öncesine kadar bagaj ve check in işlemlerini tamamlamamış olan yolcular o uçuş ile ilgili tüm haklarını kaybederler.

İadesiz biletlerin değişikliği mümkün değildir, kullanılmaması halinde yolcular o bilete ilişkin hiçbir bedel talep edemezler.

Not: Promosyon Biletlerde İptal-iade-değişiklik işlemleri yapılamaz.  

öGER TOUR

 


 

FIYAT

DEGISIKLIK

 

 

IPTAL

 

 

NO-SHOW

OW

72 SAAT
öNCESINE
KADAR

72-24
SAAT
ARASI

24-2
SAAT
ARASI

72 SAAT
öNCESINE
KADAR

72-24
SAAT
ARASI

24-2
SAAT
ARASI


UçMAYAN
YOLCU

 

üCRETSIZ

20 €

50 €

üCRETSIZ

20 €

50 €

OW YANAR

 

SEZON TARIHLERINDE

 

 

 

 

 

 

 

DEGISIKLIK

 

 

 

IPTAL ve NO-SHOW

 

 

 

504 SAAT
öNCESINE
KADAR

504-48
SAAT
ARASI

48-24
SAAT
ARASI


UçUS
GüNü

504 SAAT
öNCESINE
KADAR

504-48
SAAT
ARASI

48-24
SAAT
ARASI


UçUS
GüNü

üCRETSIZ

30 €

100 €

OW YANAR

üCRETSIZ

30 €

100 €

OW YANAR

Not: Promosyon Biletlerde İptal-iade-değişiklik işlemleri yapılamaz.  

İZAİR

 


 

İç Hat & KKTC Uçuşları

Rezervasyon Değişikliği ve İptal - İade Tazminat Bedelleri

Kampanya

Promosyon ücret Sınıfları

Diğer ücret Sınıfları

Kampanya

Super

Flex

ücret Kodu ve Sınıfları

G

P/U/T/Z/V

 

Rezervasyon Değişikliği

12 saatten fazla zaman

Yapılmaz

20 TL

20 TL

12 - 2 saat kala

Yapılmaz

25 TL

ücretin %30'u kesilir.

2 saatten az zaman

Yapılmaz

Yapılmaz

Yapılmaz

İptal - İade

12 saatten fazla zaman

Yapılmaz

Yapılmaz

20 TL

12 - 2 saat kala

Yapılmaz

Yapılmaz

ücretin %30'u kesilir.

2 saatten az zaman

Yapılmaz

Yapılmaz

Yapılmaz

Rezervasyon ve Biletleme

Aynı Anda

Aynı Anda

Aynı Anda

 

Not: Promosyon Biletlerde İptal-iade-değişiklik işlemleri yapılamaz.